Conrads Colonial

Conrads Colonial stripe 858

Hver uke lager jeg en tegneseriestripe om en kjøpmann med en forkjærlighet for wienerbrød og kreativ markedsføring. I over 20 år har han og hans butikkmedarbeidere måttet takle en jevn strøm av utfordringer for å holde dørene i nærbutikken hans åpne.

Om serien

Conrads Colonial handler om kjøpmannen Conrad og hans to ansatte, Bodil og Petter. Conrad er en driftig kar som ikke går av veien for å bruke kreative salgstriks for å få den lille nærbutikken hans til å gå rundt. Bodil er en stødig ansatt, men blir fort distrahert av kundene når samtalen penser inn på hennes store lidenskap i livet: kjendissladder. Petter er butikkens unge lærling, hvis mangel på erfaring med butikkdrift stundom kan føre til litt vel uortodokse salgsmetoder. Conrads småbrukerkompis er en fast bifigur og representerer de lokale leverandørene som fyller hyllene i butikken.

Conrads Colonial stripe 833
Også matprodusentene merket pandemien, og hadde en stund problemer med å skaffe arbeidskraft på grunn av reiserestriksjonene.

Serien er givende å jobbe med av flere årsaker. I tillegg til at jeg kan bruke noe av min egen erfaring som butikkmedarbeider, er dagligvarer noe som berører oss alle. Temaet dukker ofte opp i nyhetsbildet generelt, og store hendelser i verden gir seg ofte utslag på dagligvaremarkedet, i form av priser eller tilgang på råvarer. Miljøspørsmål og mattrender er også heftig debattert i dette miljøet. Man kan derfor lage mye satire om samfunnet generelt ved hjelp av det som rører seg i dagligvarebransjen.

Conrads Colonial stripe 831
Stripene tar alltid utgangspunkt i aktuelle temaer som preger nyhetsbildet. Koronaepidemien hadde kraftig innvirkning også på dagligvarebransjen.
Conrads Colonial stripe 858
Nok et aktuelt tema: stadig stigende strømpriser på grunn av krigen i Ukraina.

Serier i Fagblader

Da jeg begynte min karriere som serieskaper i 1989, var hovedmålet å kunne leve av å produsere morsomheter ved hjelp av tusj og papir. For å oppnå dette, gjaldt det å være kreativ når man jaktet på nye kunder. En nisje i markedet som raskt viste seg å være inntektsbringende, var fagtidsskrifter. De hadde relativt få utgaver per år, og betalte godt for spesiallagede tegneseriestriper som omhandlet deres fagfelt. På et tidspunkt hadde jeg flere kunder i denne kategorien. Ofte ble stripene laget i samarbeid med redaksjonen, ettersom egen kunnskap om det aktuelle fagfeltet ikke alltid var mye å skryte av.

Conrads Colonial stripe 1
Den aller første Conrads Colonial-stripen.

Etterhvert som Radio Gaga ble etablert og tok opp mer av tiden min, avviklet jeg arbeidet med serier om kredittselskaper, helikopterpiloter, bønder og bilmekanikere. Begrenset erfaring med temaene gjorde at det etterhvert ble utfordrende å komme opp med gode idéer. Men en serie fortsatte jeg med: Conrads Colonial. Denne stripeserien fra butikkmiljø var langt lettere og mer fornøyelig å jobbe med. Sansynligvis fordi undertegnede selv hadde deltidsjobb i dagligvarebutikk i yngre dager.

Conrads Colonial stripe 26 kbw
I en periode lagde Kristian B. Walters også striper i denne serien.

Historien om Conrads Colonial

Conrads Colonial ble unnfanget i 2000. Idéen ble først presentert for redaksjonen i Handelsbladet FK, og bladets redaktør, Georg Mathisen, syntes det var en strålende idé å ha en spesiallaget tegneserie i bladet. Førsteutkastet av serien bar navnet “Helges Hjørne”. Redaktør Mathisen involverte seg tidlig i utviklingen av serien, og hadde en rekke gode innspill på seriens utforming og innhold. Etter små justeringer, kom vi frem til tittelen “Conrads Colonial”, og miljø, hovedkarakterer og bifigurer var på plass. Deretter var det duket for premiere på nest siste side i Handelsbladet FK, hvor Conrad og gjengen fort fant et publikum.

Conrads Colonial stripe 726
Etterhvert gikk serien over fra svart/hvitt til farger.

I 2009 overtok Are Knudsen redaktørjobben i Handelsbladet FK, og i 2015 fusjonerte bladet med konkurrenten Dagligvarehandelen. Det nye tidsskriftet tok navnet Dagligvarehandelen, og serien har fortsatt fast plass i bladet. I 2010 fikk Conrads Colonial også innpass i Dansk Handelsblad, hvor serien fortsatt går.

Conrads Colonial stripe 864
Høytider blir alltid markert i Conrads Colonial.

Conrads Colonial-arkivet nærmer seg i skrivende stund 900 striper.