Picture Politics

Høsten 2016 fikk jeg lov til å bli med på prosjektet Picture Politics sammen med en bråte andre europeiske tegnere. Å prøve seg på en presisjonsøvelse som politisk satire, var både skummelt og moro på en gang. Og læringskurven var veldig, veldig bratt.

En ny utfordring

Da jeg ble kontaktet av Kristian Hellesund høsten 2016 og forespurt om jeg ville være med på prosjektet Picture Politics, ble jeg ganske overrasket. Det ville kanskje vært mer naturlig å rekruttere en av landets mange dyktige og veletablerte avistegnere til å illustrere politiske tendenser i Europa enn en serietegner som, for det meste, har holdt på med humorserier. Nå skorter det ikke på interesse for politikk og samfunnsliv, så selv om jeg ble overrasket over forespørselen, var jeg umiddelbart begeistret for utsiktene til å prøve noe i den retning. Det skulle vise seg at Hellesund hadde plukket ut flere kandidater som ikke først og fremst er kjent for politisk satire. Og det ble en spennende gjeng.

Trumpegutten sliter litt…

Prosjektet

Pcture Politics er et prosjekt i regi av Goetheinstituttet. Goetheinstituttet er en tysk organisasjon, hvis formål, blant annet, er å drive kulturutveksling mellom Tyskland og andre land. Ideen er en videreføring av et annet prosjekt, Changing the Picture, som hadde som ambisjon å ta hull på en del myter om invandrere ved bruk av illustrasjoner. Med Picture Politics, var målet å få tegnere fra mange europeiske land til å kommentere den fremvoksende høyrepopulsimen i Europa. Tegningene skulle så publiseres på en egen nettside , i tillegg til at de skulle gjøres tilgjengelige gratis for folk som ønsket å mangfoldiggjøre dem på annet vis.

«Frihet» er ofte et kamprop fra dem som vil innskrenke andres frihet.

Samling i Kristiansand

Tegnerne ble delt inn i grupper fra ett eller flere land. I Norge brukte Goetheinstituttet Kristan Hellesund som kontakt inad i tegneseriemiljøet. Til vår gruppe, plukket han ut Karstein Volle, Ida Neverdahl og undertegnede. Gruppen hadde også to tyske medlemmer; Elke Renate Steiner og Karolina Chyzewska, begge serietegnere. Vi startet prosjektet med en workshop under seriefestivalen Stribefeber i Kristiansand. Der fikk vi ytterligere et medlem; Arifur Rahman.

Workshopen var et inspirerende startskudd for prosjektet, som skulle vare i et år, hvor hver tegner skulle levere tilsammen syv tegninger. Noen føringer, utover at det skulle handle om fremveksten av høyrepopulisme i Europa, ble ikke gitt. Ettersom alle tegnerne hadde forskjellig utgangspunkt, ble resultatene både interessante og varierte. Tegningene snakker best for seg selv. Nedenfor ser du noen eksempler fra meg. Tegninger fra de øvrige deltakerene finner du på www.picturepolitics.eu. Enjoy!